SZTUCZNE OGNIE

Bardzo zróżnicowane wielobarwne formacje efektowe na niebie - od prostych rzymskich ogni, rozet, crosset, rozgwiazd, poprzez wachlarze, także o zmiennej ekspozycji, efekty wirowe i efekty zmiennej trajektorii, po efekty sferyczne i owalne - z liniami odśrodkowymi, z warkoczami, z iskrzeniem i efektem stroboskopu. eksponowane synchronicznie i w układach przestrzennych.


- Wszystkie klasy i typy efektów
profesjonalnych, naziemnych i wysokich.
- Nowoczesna sterownia elektroniczna
z możliwością samodzielnego zasilania;
- 5 km okablowania
- zestaw moździerzy do 200 mm
- sprzęt gaśniczy
- kombinezony i kaski ochronne
- ubezpieczenie całoroczne odnawialne WARTA
- przeszkolenie - Wojskowy Instytut Techniczny
Uzbrojenia - wykonywanie i nadzorowanie prac
z użyciem materiałów pirotechnicznych do użytku cywilnego